EXCIMER LAZER

Paylaş
EXCIMER LAZER

Excimer lazer ile göz tedavisi (refraktif cerrahi)miyop,hipermetrop,astigmat gibi kırma kusurlarını düzeltmek için yapılan lazer uygulamalarının genel adıdır.

LAZER OLMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

Excimer lazer ile göz tedavisi (refraktif cerrahi)miyop,hipermetrop,astigmat gibi kırma kusurlarını düzeltmek için yapılan lazer uygulamalarının   genel adıdır.

Excimer lazer tedavi yöntemleri arasında en sık kullanılanlar: PRK-LASEK, LASIK, Intralase LASIK.,ILASIK,SMİLE olarak sıralayabiliriz.

LAZER YÖNTEMLERİ NELERDİR?

  • PRK-LASEK korneada yüzeyel tedavi sağlar. PRK ve LASEK tekniği ile kornea epiteli kaldırılır, altta kalan kısıma lazer uygulanır.
  • LASIK yönteminde bıçak(keratom) aracılığıya kornea dokusundan bir kapakçık kaldırılıp, kapakçığın altındaki dokuya excimer lazer ışınları uygulanır.
  • Intralase LASIK lazer de bıçağın (keratom)yerini lazer almıştır ile yapılan tedaviler ise diğerlerine kıyasla daha güvenlidir.
  • ILASIK;INTRALASE yöntemine kişiye özel lazer tedavi seçeneğinin eklendiği metodun adıdır.
  • Smile yonteminde ise korneada oluşturulan lentıkul tabakasının çıkarılması esasına dayanır.
  • Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağına yapılan muayene sonucunda hekim karar verir.Hasta ile bu aşamada yöntemlerin detayları,neden tercih edildikleri,avantajları dezavantajları,ameliyat sonrası sonuçlar etraflıca anlatılır.Pekçok hastanın işlem sonrası sıkıntısı bu aşamanın hızlıca geçilmesinden kaynaklanmaktadır.

LAZERE UYGUN OLMAK NE DEMEKTİR?

20 yaş üzerinde son iki yılda gözlük numarasında değişiklik oimamış,diyabet,romatoid artirit gibi sistemik hastalıkları bulunmayanlar,kornea haritaları eşliğinde yapılan detaylı göz muayenesinde herhangi bir engel olmaması durumunda lazer operasyonu ile gözlük veya kontakt lenslerden kurtulabilirler.

LAZERDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bunların başında doğru hasta seçimi gelmektedi burada hekimin tecrübesi büyük rol oynar ,ikinci önemli faktör doğru hastaya doğru yöntemi uygulamak ve tabbi ki burada yüksek teknoloji cihazların rolu devreye girer.